ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ภายในถนนท้องคุ้ง-หนองรี
ประกาศ
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง (พาดสายไฟฟ้าแรงสูงและเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้า) ภายในถนนท้องคุ้ง-หนองรี
ตั้งแต่ หน้าสถานีไฟฟ้าชลบุรี 4
ถึง ตลาดสดเจ๊นา
และบริเวณ ดังนี้
1.ภายในหมู่บ้านไลท์โฮม ซอย12
2.ท้องคุ้ง-หนองรี 8 (ซอยแม่และเด็ก) ดับถึงบริเวณทางโค้งร้านอาหารตามสั่ง

ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564
ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.
ถึง เวลา 17.00 น.

ถ้าดำเนินการเสร็จก่อนกำหนด จะจ่ายไฟคืนสู่ระบบทันทีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการงดจ่ายกระแสไฟฟ้ามา ณ.โอกาส นี้
12/12/2564 08:30
12/12/2564 17:00
กฟจ.ชลบุรี
038054713-4
ณัฐวุฒิ อุบลนุช
ลำดับดาวน์โหลด
1บริเวณไฟฟ้าดับ