ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ แยกบ้านบ่อมะเฟือง (กลุ่มบ่อไผ่ ) หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565
บริเวณ แยกบ้านบ่อมะเฟือง (กลุ่มบ่อไผ่ ) หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่ 09.00-17.00 น.
22/07/2565 09:00
22/07/2565 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055-7613999
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด