ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จัดสรรวรรณเทพ ม.5 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา
จัดสรรวรรณเทพ ม.5 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา 160kVA PEA.24-015833 ดับไฟย้ายแนวเสาแรงต่ำ วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00น.
28/09/2563 09:00
28/09/2563 12:00
กฟจ.นม2 (หัวทะเล)
044218515
กฤษดา นกพรหม
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ