ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ บ้านวังพิกุล หมู่ ๒ ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
เพื่อดำเนินการปักเสาไฟฟ้าแรงสูง
28/08/2563 08:30
28/08/2563 16:30
กฟอ.วังทอง
0819734930
ภูษณะ นาคก้อน
ลำดับดาวน์โหลด