ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.2,3,6,9 ต.ลาดงา , ม.12,13 ต.หัวเวียง
รื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูงบริเวณซุ้มวัดเกาะฯ
01/07/2564 09:00
01/07/2564 13:00
กฟอ.เสนา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด