ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเลควิวพาร์ค ถึง รพ.เทพปัญญา
ติดตั้งอุปกรณ์แรงสูงเพื่อให้รองรับโหลดที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
26/09/2564 09:00
26/09/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896226
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนที่ดับไฟ