ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยโรงเรียนวรพงษ์ถึงร้านต้นข้าวหอม ซอยลัดตาเขี่ยนถึงปากซอยเชิญบุญ
เปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันระบบจำหน่ายแรงสูงและบำรุงรักษาหม้อแปลง(ไม่ดับไฟฟ้าหม้อเปลงเฉพาะราย)
23/11/2563 09:00
23/11/2563 16:00
กฟอ.ลาดหลุมแก้ว
025815575
วิทยา ทรงพินิจ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ23/11/63