ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณปากทางเข้าบ้านถ้ำปลา(ข้างตลาด)
พื้นที่ได้รับผลกระทบ ไฟฟ้าดับ
- หมู่บ้านถ้ำปลา ,หมู่บ้านถ้ำใหม่ ,หมู่บ้านห้วยปูแกง ,หมู่บ้านมูเซอร์ผาฮี้, บ้านดงม่วงคำ(ซ.5-8)
- องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ,โรงเรียนถ้ำปลาวิทยาคม ,โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด.
- วิทยาลัยอาชีวะศึกษาแม่สาย ,แม่สายออร์คิดรีสอร์ท ,โดนัทรีสอร์ท
- โรงเรียนเจี้ยนหัววิทยาคม ,โรงเรียนอนุบาลเจี้ยนหวา
19/01/2565 09:00
19/01/2565 16:30
กฟอ.แม่สาย
053731927
อิสรพงศ์ ธรรมยา
ลำดับดาวน์โหลด