ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากหน้าร้านมหานิยม ถึง หน้าโรงสีสหกรณ์ ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ดับไฟปฏิบัติงานเพื่อก่อสร้างระบบสายส่ง 115 KV.
05/02/2562 08:30
05/02/2562 16:30
กฟจ.ศรีสะเกษ
045-644335 , 045-911214
สมสิทธิ์ รัตนภักดิ์
ลำดับดาวน์โหลด