ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่1,2 ต.บ้านแพน อ.เสนา
ชุดก่อสร้างทำการเปลี่ยนเสาไฟฟ้าระบบ 115 เควี ริมถนนสายเสนา - ผักไห่ ช่วง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
19/04/2565 08:00
19/04/2565 17:00
กฟอ.เสนา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด