ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าโลตัสใหม่ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ดับกระแสไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อย้ายแนวเสา
20/02/2561 09:00
20/02/2561 17:00
กฟอ.พนัสนิคม
038-474387
ฉัตร ทองอตม์