ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าทีโอที ถึงร้านลาบร้อยเอ็ด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะทำการเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแรงสูง รับหม้อแปลงนั่งร้านใหม่ บริเวณซอยสุระนารายณ์ 15 เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่บริเวณหน้าทีโอที ถึงร้านลาบร้อยเอ็ด ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
27/08/2563 08:30
27/08/2563 16:30
กฟอ.ชัยบาดาล
036461014
คมสัน สว่างเรือง
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ