ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านโค้งเจริญ หมู่ 5 , สำนักงานเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ , วัดเขาแก้วศรีสมบูรณ์ , บ้านเขาแก้วศรีสมบูรณ์ หมู่ 3 , 4 , 5 , 10 ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทุ่งเสลี่ยม จะดำเนินการปักเสาแรงสูง ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับบริเวณบ้านโค้งเจริญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้า ของ กฟภ. และเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานของพนักงาน จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ตามวัน เวลา และสถานที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้
วันเวลา และ บริเวณที่ดับไฟ
วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 09.00 น. ( ช่วงเช้า )
ตั้งแต่เวลา 15.30 น. ถึง 16.00 น. ( ช่วงบ่าย )
บริเวณที่
- บริเวณบ้านโค้งเจริญ หมู่ 5 , สำนักงานเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ , วัดเขาแก้วศรีสมบูรณ์ , บ้านเขาแก้วศรีสมบูรณ์ หมู่ 3 , 4 , 5 , 10 ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
20/05/2564 08:30
20/05/2564 09:00
กฟอ.ทุ่งเสลี่ยม
055659311
จินตนา ปิ่นทอง
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟ