ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.7 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี มีความจำเป็นต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า บริเวณหมู่บ้านบางแคใน หมู่ที่ 7 ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 12.00 นาฬิกา
20/07/2564 09:00
20/07/2564 12:00
กฟจ.สิงห์บุรี
036-507079
อิศรา ตรงต่อกิจ
ลำดับดาวน์โหลด