ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
วัดแม่หยวก
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
04/12/2564 09:00
04/12/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896129
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด