ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ภูเก็ต งดจ่ายกระแสไฟฟ้า จากบริเวณหน้าโรงเรียนเทพอำนวยวิทยา ไปตามแนวถนนเทพกระษัตรีขาออก ถึงบริเวณแยกราชภัฏภูเก็ต
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง พื้นที่ดับไฟ : จากบริเวณหน้าโรงเรียนเทพอำนวยวิทยา ไปตามแนวถนนเทพกระษัตรีขาออก ถึงบริเวณแยกราชภัฏภูเก็ต (ยกเว้น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนเทพกระษัตรี,บริษัทฮกฮวด จำกัด,บจก.บีทู ภูเก็ต,บริษัท เมืองใหม่ยนตรการภูเก็ต จำกัด,บริษัท อาคารเมืองใหม่ จำกัด ,บริษัทเมืองใหม่มอเตอร์ภูเก็ต จำกัด,ถนนกาญจนาอุทิศ)
31/07/2564 09:00
31/07/2564 16:30
กฟจ.ภูเก็ต
076-354379
ยงยุทธ ปอดบุตร
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ 31072021