ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณ ทุ่งนาบ้านดอน (ตรงข้ามร้านขจรกิจก่อสร้าง)
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณ ทุ่งนาบ้านดอน (ตรงข้ามร้านขจรกิจก่อสร้าง) หมู่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
22/10/2563 08:00
22/10/2563 17:00
กฟอ.ถลาง
0835509979
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร