ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.กาญจนวนิช ซอย 15
เพื่อปรับปรุงสายไฟฟ้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 13.00 น.
บริเวณ - ถ.กาญจนวนิช ซอย 15
-ชุมชนหน้า รร.สอ.
- หมู่บ้านพิมาน
10/09/2564 09:00
10/09/2564 13:00
กฟจ.สงขลา
074003139
อวตาร ธนทรัพย์เกษม
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผัง 1
2ประกาศดับไฟ