ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าหมู่บ้านสันทรายสิริ 2 ถึง หน้าโลตัสสันคะยอม
ชุดงาน 115 พาดสายส่ง 115 เควี
17/07/2564 08:30
17/07/2564 18:00
กฟอ.สันทราย
061-4019738
ศรัณย์ คันธรักษ์
ลำดับดาวน์โหลด