ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตรงข้ามบริษัทไทยกรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด ถึง ตรงข้ามดอกคำใต้ไซค์ลิ่งทีม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเเรงสูง ตรงข้ามบริษัทไทยกรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด ถึง ตรงข้ามดอกคำใต้ไซค์ลิ่งทีม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
06/07/2565 08:30
06/07/2565 17:00
กฟจ.พะเยา
082-3867294
สุชาติ ไทยใหม่
ลำดับดาวน์โหลด