ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านตรอกม่วง ม.2 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ประกาศดับไฟวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
เรียน ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จึงมีความจำเป็นจะต้องดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตามวันเวลา และสถานที่ดังต่อไปนี้ ในวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. บริเวณบ้านตรอกม่วง ม.2 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงตั้งหม้อแปลงเสริม 100 เควีเอ (หม้อแปลงเดิม 160 เควีเอ PEA 40-022845)
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับดังนี้ : ซอยตรอกม่วง 3,5,7,9
PEA.Thalang cut off electricity for Low-Voltage distribution improvement On February 24th, 2021 from 09.00 am. - 12.00 pm. In the area of Baan TrokMuang, Moo 2, Sakhu Sub-district, Thalang district, Phuket
Outage Zone : Soi TrokMuang 3,5,7,9
24/02/2564 09:00
24/02/2564 12:00
กฟอ.ถลาง
0835509979
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร