ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปลดกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ หม้อแปลง 60-017329 ตรงข้ามเหมืองแดง ซอย 8 - เซเว่นเหมืองแดง
รื้อ - ถอน เสาไฟฟ้าแรงสู ง จำนวน 4 ต้น
16/10/2564 08:00
16/10/2564 17:00
กฟอ.แม่สาย
053731927
อิสรพงศ์ ธรรมยา
ลำดับดาวน์โหลด