ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านตะเภาทอง ถึง สี่แยกทางเข้าเทศบาลตำบลสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
ดับไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้านแรงสูง (ย้ายแนวสายไฟฟ้าออกจากพื้นที่ส่วนบุคคล)
14/09/2562 09:00
14/09/2562 16:00
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465-808
ศิวากร เพ็ญภาสกุล
ลำดับดาวน์โหลด