ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ศรีบุญเรือง ต.ริมใต้ , บ.ท่าไคร้ ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ดับไฟปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ เปลี่ยนสายแรงสูงเปลือย เป็น สายเคเบิล
21/12/2561 09:00
21/12/2561 17:00
กฟอ.แม่ริม
053299166
ศุภชัย สารเวียง
ลำดับดาวน์โหลด