ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 3 บ้านกุง ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
28/11/2563 09:00
28/11/2563 17:00
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด