ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
1. บ.เปียง 2.ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง มีความจำเป็นที่จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อลดปัญหากระแสไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง และเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า โดยมีบริเวณที่จะดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ดังนี้
1. บ้านเปียง
2. ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง มีความจำเป็นที่จะต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. - 17.00 น. โดยประมาณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้า ตามวันและเวลาดังกล่าว และขอความกรุณาช่วยประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง
16/02/2562 08:30
16/02/2562 17:00
กฟอ.สันป่าตอง
061-685-1557
ปฏิวัติ พิสุทธิ์สิริไพศาล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ