ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยหลังวัดพระโชยเชษฐา ตำบล กวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย 43000
ขยายเขตพาดสายแรงสูง
11/06/2562 09:00
11/06/2562 17:30
กฟจ.หนองคาย
0817391120
สมคิด พิมพศักดิ์
ลำดับดาวน์โหลด