ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เมื่องพัทยา ซอยรพ.เมโมเรียลฝั่งสาย2 315KVA.
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
13/07/2563 09:00
13/07/2563 16:00
สนง.เขต ก2 ชลบุรี
038426463 038428502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด