ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โค้งเซียนหัวเขา,บ้านคลองเรือ,ซ.วังกอไผ่ ถึง สว่างเฮาส์ห้องเช่า ม.9 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
งานขยายเขต ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง โค้งเซียนหัวเขา,บ้านคลองเรือ,ซ.วังกอไผ่ ถึง สว่างเฮาส์ห้องเช่า ม.9 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
25/11/2564 07:30
25/11/2564 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด