ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยโคกกระจะ (อบต.รอบเมือง) ดับหม้อแปลงเครื่องสุดท้าย
ซอยโคกกระจะ (อบต.รอบเมือง) ดับหม้อแปลงเครื่องสุดท้าย
18/01/2562 08:30
18/01/2562 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
จักรพงษ์ ทัดทอง
ลำดับดาวน์โหลด