ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.คลองข่อย ม.3 ต.ไผ่หลวง , บ.คลองแขก ม.5 ต.คลองคูณ , บ.วังไคร้ ม.1,ม.6 ต.คลองคูณ
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ในวันที่ 19 ก.ย. 63 เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นจะต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันที่ดับไฟปฏิบัติงาน : วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2563 เวลาดับไฟปฏิบัติงาน : เวลา 08.30 – 16.00 น.
สถานที่ไฟฟ้าดับ : บ.คลองข่อย ม.3 ต.ไผ่หลวง (กลุ่มหลังวัดคลองข่อย) , บ.คลองแขก ม.5 ต.คลองคูณ , บ.วังไคร้ ม.1,ม.6 ต.คลองคูณ
ทั้งนี้การไฟฟ้าฯ จะเร่งปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และหากปฏิบัติงานเสร็จก่อนเวลากำหนด จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนระบบทันที ฉะนั้นโปรดอย่ากระทำการใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพราะอาจเกิดอันตรายได้ และหากท่านมีความประสงค์จะเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขอโปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหินได้รับทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้ตัดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ต่อไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ หากมีข้อสอบถามโปรดติดต่อ ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าตะพานหิน โทร 056-622133 , 056-621131 หรือ สายด่วน PEA โทร 1129
19/09/2563 08:00
19/09/2563 16:00
กฟอ.ตะพานหิน
056-622133
สันติ พิมพ์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด