ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE พังเทียม ถึง โรงพยาบาลพระทองคำ
พาดสาย sac ระยะทาง 1000 เมตร
ปักเสาขนาด 12.20 เมตร จำนวน 17 ต้น
17/09/2562 08:30
17/09/2562 16:30
กฟอ.โนนไทย
0872484350
ประพันธ์ ปัญญาสุทธิเลิศ
ลำดับดาวน์โหลด
1อนุมัติดับไฟ