ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ คลองแอล 4-5 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
22/09/2563 09:00
22/09/2563 12:00
กฟอ.คลองหลวง
025987487
พีรภัทร์ ใจกว้าง
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟ