ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอพล
พาดสายแรงสูง ขนาด 185 SAC จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 580 เมตร
30/04/2562 09:00
30/04/2562 16:00
กฟจ.ขอนแก่น
0897132994
สุชาติ ลีทอง
ลำดับดาวน์โหลด