ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ที่ 4,5 ต.หวายเหนียว หมู่3,5,6 ต.เขาสามสิบหาบ หมู่5,6 ต.พงตึก
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสายเปลือย (ACSR) เป็นสายหุ้มฉนวน (SAC) 50 ตร.มม.
หมู่ 4,5 ต.หวายเหนียว บริเวณหอนาฬิกาหวายเหนียว , ซอยข้าง รพ.สต.หวายเหนียว , บ้านร่มโพธิ์ , ร.ร.หวายเหนียว , บจก.สิรินิชา บจก.เมทัล ชีท ซีสเต็มส์ , ค่ายมวย ป.ทับทิม , โรงงานคอนกรีตเฉลิมกาญจน์คอนกรีต , บ้านดอนมะกอก
- หมู่ 5,6 ต.เขาสามสิบหาบ ,บ.หัวฬอ บ.เขากระอาง บ.เขาพระ อบต.เขาสามสิบหาบ บริเวณถนนเลียบคลองชลประทานข้างร้านอาหารแพริมคลอง
- หมู่ 5,6 ต.พงตึก บริเวณ บ.หนองพันท้าว , บ.หนองชั่งฝ้าย , บ.หนองสองกุก , บ.หนองนกกระทุง , ร.ร.บ้านหนองพันท้าว รพ.สต.หนองพันท้าว , บ้านดอนสะเดา , อบต.พงตึก
17/01/2562 08:00
17/01/2562 17:00
กฟอ.ท่ามะกา
034-694100 , 065-6609067
นพพล ลำดวล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ17.01.2019