ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าโรงเรียนพระกุมาร สวนสุขภาพสมถวิล
ด้วยกฟภ.มหาสารคามมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อแก้ไขปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง(แก้ไขเสาไฟฟ้าแรงสูงเอนเอียง)หน้าโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ส่งผลให้ต้องทำการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ?คือซอยริมคลองสมถวิล19, 21, 23(บริเวรปากซอย)และ25 คุ้มบ้านพักผู้พิพากษาศาลยุติธรรม สวนสุขภาพสมถวิล หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อย กฟภ.จะรีบดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนตามปกติ
12/10/2562 09:00
12/10/2562 15:00
กฟจ.มหาสารคาม
0800093358และ043-971300
วสันต์ สังวาลย์คำ
ลำดับดาวน์โหลด