ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
ตัดริดลอนต้นไม้จุุดเสี่ยงคร่อมสายแรงสูง และเปลี่ยนลูกถ้วย
12/09/2562 09:00
12/09/2562 13:00
กฟจ.เลย
0847912991
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน
ลำดับดาวน์โหลด