ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยวัดหนองสองห้อง,ซอยเบญจวรรณ1,ซอยร่วมใจ,ซอยร่วใจ2,ซอยร่มเย็น,หมู่บ้านทรัพย์ประเสริฐ,หมู่บ้านแฮปปี้โฮม,บ้านสวนสิริภัทรรีสอร์ท (บ้านหนองสองห้อง) ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
10/06/2563 08:00
10/06/2563 14:00
กฟจ.นม2 (หัวทะเล)
044218515
นฤเบศร วังคะฮาต
ลำดับดาวน์โหลด