ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แนวถนน1095 ทั้ง 2 ฝั่งตั้งแต่หน้าป่าช้าเวียงใต้ ซอยตูนเนื้อตุ๋น แยกปายหวาน บ้านกุงแกง บ้านทุ่งโป่ง-หน้าวัดทุ่งโป่ง ร้านกาแฟคอฟฟี่อินเลิฟ บ้านห้วยทราย
มีการปฏิบัติงานย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงหน้าอาคารพาณิชย์ทางลงตลาดริมปาย(กาดพุธ) ในวันที่ 21 ต.ค.2563 เวลา09.00-16.00 น. โดยมีพื้นที่ไฟฟ้าดับดังนี้แนวถนน1095 ทั้ง 2 ฝั่งตั้งแต่หน้าป่าช้าเวียงใต้ ซอยตูนเนื้อตุ๋น แยกปายหวาน บ้านกุงแกง บ้านทุ่งโป่ง-หน้าวัดทุ่งโป่ง ร้านกาแฟคอฟฟี่อินเลิฟ บ้านห้วยทราย บ้านแพมบก บ้านแพมกลาง บ้านตีนธาตุ(บางส่วน)
21/10/2563 09:00
21/10/2563 16:00
กฟอ.ปาย
093-3141456
สุเมธ ทัตตานนท์