ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านนาสีดา ถึง บ้านห้วยด่าน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
25/11/2564 09:00
25/11/2564 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด