ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสามไฟแดงแยกวัดโรงโค ถนนศรีอุทัย
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย หากดำเนินการแล้วเสร็จจะจ่ายไฟเข้าระบบทันที
15/10/2564 09:00
15/10/2564 12:00
กฟจ.อุทัยธานี
056511641
พัลลภ มีเทศ
ลำดับดาวน์โหลด