ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์แยกคลองตาคง
ดับไฟบริเวณหลังดรอปเอ้าท์คุมไลน์รหัส PNR 10F-09 (ไลน์แยกคลองตาคง) ถึงสิ้นสุดระบบจำหน่าย
27/10/2560 09:00
27/10/2560 17:00
กฟอ.สอยดาว
039-381507
ธีรพัฒน์ บุญรักษา
ลำดับดาวน์โหลด