ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางเข้าวัดโบสถ์-แยกคลองชลประทาน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อก่อสร้างระบบจำหน่าย
24/12/2560 09:00
24/12/2560 17:00
กฟอ.พนัสนิคม
038-474387
ฉัตร ทองอตม์