ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอย 11 ระหว่างสายตรี-เอก
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานติดตั้งเหล็กรางน้ำ และพาดสายกราวด์ (OHGW)
14/01/2562 09:00
15/01/2562 14:00
กฟอ.พัฒนานิคม
036-436238
ศุทธิฉัตร สายต่างใจ
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ