ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟจ.ราชบุรี.-ตรงข้ามหมู่บ้านเก้าประทีป,ซอยวิทิศวรการ 1,2,3,4,5,ตรงข้ามตลาดเมืองทองถึงแยกแพรวอาภา ถนนสมบูรณ์กุล ต.หน้าเมอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
ปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงต่ำ
21/09/2562 09:00
21/09/2562 17:00
กฟจ.ราชบุรี
032-337520,032-337016,032321150
วรินทร ดำรงค์สกุล
ลำดับดาวน์โหลด
1กฟจ.รบ.