ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเเม่ต๋ำฟากน้ำ ต.เเม่ต๋ำ อ.เมือง
ปรับปรุงระบบจำหน่ายเเรงสูง
02/06/2564 09:00
18/05/2564 12:00
กฟจ.พะเยา
0823867294
สุชาติ ไทยใหม่
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟ