ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.เมืองพรึก อ.กุมภวาปี
ติดตั้ง CT/VT มิเตอร์แบ่งแดน หนองหาน-กุมภวาปี
26/03/2563 09:00
26/03/2563 17:00
กฟอ.หนองหาน
0801862034
ยุทธศักดิ์ เลิศพันธ์
ลำดับดาวน์โหลด