ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ ทางแยกเข้าหมู่บ้านดงป่าหวาย ถึง ปลายสาย(สวนบ้านดงป่าหวาย)
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตก โดยการรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูง และอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงนั่งร้าน
05/08/2562 08:30
05/08/2562 16:30
กฟอ.จอมทอง
0866566460
เอกรัตน์ ยศถามี