ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหมู่บ้านศิลาพรวิลล์ เฟส 2 (ตำแหน่ง TG 3 โซนบ้านเลขที่ 97 ทั้งหมด) หมู่ 1 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ดำเนินการพาดสายแรงสูงพร้อมเชื่อสายแรงสูง
11/04/2561 09:00
11/04/2561 12:00
กฟจ.จันทบุรี
039-302184,039-302185
นันทวิทย์ คงรอด
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ
2ประกาศดับไฟ