ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เมืองพัทยา บริเวณซอยหนองเกตุใหญ่ ตั้งแต่หน้าวัดหนองเกตุใหญ่ ถึง หมู่บ้านนาคู วิลเลจ
พาดสายแรงสูง
27/04/2561 09:00
27/04/2561 17:00
สนง.เขต ก2 ชลบุรี
038-426463 ,038-428502
สุวัธชัย เอกอมรวิริยะ
ลำดับดาวน์โหลด